Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Bayco > Situación

EMBASSAMENTS

Embassament del Bayco

Situació

Tal menjo s'ha exposat anteriorment, la presa de la rambla de Bayco s'emmarca en les actuacions de defensa de la marge esquerra del riu Món, dintre del Pla General de Defensa contra Avingudes de la Conca del Segura.

La rambla de Bayco es troba en la zona Suroriental de la província d'Albacete. Després de passar per la localitat de Ontur, la seva llera es perd en les planes de Albatana.

En cas d'avingudes importants, els cabals generats en la seva conca s'incorporen finalment al rierol de Tobarra o rambla de Minateda, afluent per la marge esquerra del riu Món, que confluïx amb aquest en la cua de l'embassament de Camarillas.

La presa de la rambla de Bayco es troba aigües dalt de la localitat de Ontur, a una distància de 2,5 quilòmetres.

Els terrenys ocupats pel got pertanyen als termes municipals de Ontur i Font Àlber.

Les coordenades U.T.M. del punt anterior són:

Sistema de Referència ETRS89. Fus= 30
X=630.460
Y=4.277.895


Accessos a la presa i embassament

L'accés a la presa de la rambla de Bayco des d'Albacete es realitza seguint l'itinerari descrit a continuació: sortida d'Albacete en adreça Murcia per l'autovia A-30; desviament en la sortida Ontur al costat de la localitat de Tobarra seguint la carretera CM-3215 cap a Ontur; ja en Ontur es pren la carretera CM-412 cap a Font Àlber. A uns dos quilòmetres i mig de la localitat de Ontur es pren un desviament senyalitzat a l'esquerra que duu a una rotonda des de la qual pot accedir-se a la coronación de la presa pel seu estrep esquerre i a la Casa de l'Administració. La longitud total del recorregut des d'Albacete és d'uns 72 km.

Com accés alternatiu es descriu el següent itinerari: sortida d'Albacete en adreça Alacant per l'autovia A-31; després de passar al costat de Chinchilla de Forest Aragó, desviament cap a Pétrola per la CM-3255; en Pétrola es pren la CM-3214 fins a Les Anorias i des d'aquí, la CM-3211 cap a Font Àlber; a l'entrada d'aquesta població es pren la CM-412 cap a Ontur i a uns 7 km de Font Àlber parteix a la dreta el camí d'accés a la presa.

L'emplaçament de l'embassament pot veure's en el següent mapa:


Següent Tornar