Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Taibilla

Embassaments

Embassament del Taibilla

Antecedents.

El primer projecte per a l'execució d'una presa en el riu Taibilla va ser redactat en 1918 per la Confederació Hidrogràfica del Segura. La seua ubicació seria l'Estret del Aire (Zona de descàrrega del trampolí de llançament de l'actual presa).

Després de la realització del projecte i posteriors projectes reformats, que no posseïen estudis geològics, es va començar a executar l'obra en 1926. En excavar els fonaments es va observar la possible inviabilitat per problemes tectònics i de permeabilitat de la tancada.

A partir de llavors, de 1928 a 1930, es van redactar tres informes geològics que en un principi anaven encaminats a l'estudi de la tancada en l'Estret del Aire, però pels problemes comentats va decidir estendre's a altres emplaçaments, un dels quals era la zona d'ubicació actual de la presa (alguns metres aigües amunt de l'Estret del Aire).

Foto Embalse del Taibilla

A partir de la informació aportada pels informes geològics, i les recomanacions que s'indicaven per a canviar l'emplaçament de la presa, es va efectuar en 1935 l'avantprojecte de la presa de Turrilla. Es tractava d'una presa d'escullera amb pantalla de formigó ubicada en la mateixa zona que la presa actual.

El 29 de juliol de 1966 el Ministeri d'Obres Públiques resol “Ordenar a la Mancomunitat” la redacció d'un Pla de les Obres precises per a fer front a les necessitats en un termini de 20 anys dels abastiments a càrrec seu. Després de l'estudi de les necessitats i la redacció d'un avantprojecte de les obres necessàries, s'autoritza la redacció del projecte de la presa en 1967.

Després de l'aprovació del projecte en 1969, té lloc el concurs per les obres de la “Presa de Taibilla”.

El 22 de juny de 1970 s'alça l'Acta de replantejament.

Foto Embalse del Taibilla

Cal destacar que el projecte redactat estava a falta de completar-se per un estudi en model reduït del funcionament del sobreeixidor, que en un estudi previ s'havia recomanat prolongar el desaiguament fins a la seua reincorporació al llit aigües avall de la presa en el canó calcari que formava l'Estret de l'Aire, encara que l'abans de l'entrega del projecte es va informar el resultat de l'informe.

El 1 de juliol comencen els treballs.

Foto Embalse del Taibilla

abans següent tornar