Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Antecedentes

SAIH

ANTECEDENTS

En 1983, el llavors Ministeri d'Obres Públiques, Transports, Ports i Urbanisme (M.O.P.T.P.U), dins del Pla General de Seguretat i Explotació de Preses de l'Estat i promogut per la Direcció General d'Obres Hidràuliques D.G.O.H., inclou la implantació d'un Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (S.A.I.H.) com una de les seues actuacions - inversions concretes.

El SAIH, en la conca del Segura, es concep com un sistema de telemesurament, telecontrol i centralització de determinats paràmetres hidràulics i meteorològics, en temps real, utilitzant la tecnologia més moderna en eixe moment, per a la prompta presa de decisions pel personal humà responsable de la gestió dels recursos hidràulics en la Conca, a fi d'una millora en la seguretat de les persones i béns si és el cas i a una major eficiència de les infraestructures hidràuliques en explotació per l'Administració.

Entre els objectius del Programa SAIH, cal assenyalar:

  • Mitigar els efectes catastròfics produïts per les avingudes.
  • Optimitzar la gestió dels recursos hídrics en la conca.

L'any 1983, es va crear un grup d'experts del Ministeri, de la Confederació Hidrogràfica, amb assessoria externa, per a l'estudi de la problemàtica pròpia de la Conca, en la seua doble vessant d'avingudes extraordinàries amb desbordament de llits, que històricament ha deixat infeliç record en la població i la de sequeres, ordinàries i excepcionals que demanden un aprofitament al màxim dels escassos recursos hídrics disponibles. Durant 1984, el grup de treball va recórrer tota la conca i totes les infraestructures hidràuliques susceptibles de control i mesura, plasmant un catàleg de punts interessants per a la seua inclusió en el Sistema Automàtic. Una vegada determinats els llocs i mesures de paràmetres hidràulics o meteorològics més adequats, es va procedir a redactar el projecte de contractació, que es va tramitar davant de la Direcció General del Ministeri per a la seua aprovació i licitació. El mes de febrer de 1986 es van iniciar les obres corresponents, que es van donar per finalitzades en 1992.

Des de l'inici de la seua concepció, es confiava a més que la dotació a les confederacions d'un SAIH, facilitaria la seua incorporació a la gestió ordinària i contribuiria a la consecució de l'eficiència de la gestió conjunta i a la seua implementació en l'explotació ordinària de les infraestructures, recursos i demandes existents, i en el seguiment dels cabals circulants, de servici i ecològics, la qual cosa incrementa l'eficiència de la gestió global de la conca.

En la conca del Segura, els redactors del projecte del SAIH, a més de considerar la problemàtica de les avingudes i inundacions, van tindre present l'escassedat de recursos propis i el desequilibri que des d'antuvi s'ha succeït entre les disponibilitats hídriques i les necessitats. En particular es va tindre en consideració la llavors recent execució del transvasament Tajo-Segura i les infraestructures dels canals del post-transvasament, i també la seua posada en funcionament en 1979.


abans següent tornar