Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Comunicaciones

SAIH

SAIH-Segura-Infraestructura

Comunicacions

Per a la transmissió/recepció/interrogació de dades hidrològiques, alarmes hidrològiques i d'intrusisme en casetes, i també per a la supervisió de l'estat d'equips, el principal sistema de comunicacions esta dissenyat en modulació FM en la banda d'UHF, amb la RGI en anell i la xarxa secundària en estrela. La xarxa actual té també alguns punts de control fora de la zona de cobertura, que s'enllacen per VSAT. (Very Small Aperture Terminal).

Per a garantir la comunicació verbal en situacions extraordinàries, quan es produïxen problemes de comunicació amb els operadors existents i en les ordinàries d'explotació entre el personal de la CHS ubicats en distints punts de la conca on s'origina informació rellevant, es disposa d'una xarxa de fonía en VHF i radioenllaços entre repetidors en UHF.


Estación repetidora compartida en Atalaya
Estació repetidora compartida en Atalaya


abans següent tornar