Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Instrumentación

SAIH

SAIH-Segura-Infraestructura

Instrumentació

Tenint en compte les variables necessàries per a la caracterització dels fenòmens hidrològics a analitzar, avaluar i si és el cas gestionar, s'han definit i seleccionat els sensors més idonis a tals efectes. Així, s'han determinat com a entrades naturals a la conca, les precipitacions i per a la seua determinació la instal·lació d'una xarxa pluviomètrica. Per a l'estimació de les existències de les aigües superficials (aigua embassada i aigua circulant) s'han instal·lat sensors de nivell en els embassaments, i també sensors de nivell i/o velocitat en distintes seccions característiques de la xarxa de drenatge natural, llits i en la xarxa d'explotació, entesa esta amb les seues infraestructures hidràuliques, en llits i en canals, juntament amb les seues respectives batimetries i corbes de despesa, si és el cas.

D'altra banda s'han disposat a més de sensors de mesurament d'obertures de comporta per a la determinació dels seus cabals de desaiguament, cabalímetres en impulsions i alarmes de nivell en llits. El conjunt de tots els sensors constituïx la xarxa de telemesurament del SAIH.

Sensors en el SAIH del Segura. (Gener 2006)
Sensor
Número
Pluviómetre
61
Pluvionivometre
3
Nivell d'embassament
19
Caudalímetre electromagnètic
24
Opertura C. Taintor
28
Opertura Comporta Vertical
26
Alarma de nivell
48
Mesura de nivell
48
Nivell Ultrasò/Radar
63
Cabal Llit Obert
6
Control de sentit de circulació
2
Funcionamient de bomba
8
Sensor de velocitat en séquia
1
Total
337

Sensores de nivel, sin contacto con el agua
Sensors de nivell, sense contacte amb l'aigua, instal·lats en
el riu Segura aigües amunt d'Orihuela

Pluviómetro ubicado encima de una caseta prefabricada
Pluviòmetre ubicat damunt d'una caseta prefabricada

Sensor Piezorrestivo instalado en acequia (Perona, Mula)
Sensor Piezorrestiu instal·lat en séquia (Perona, Mula)

Caudalímetro en tubería – Embalse de la Cierva
Cabalímetre en canonada – Embassament de La Cierva

Limnígrafo y sensor electromecánico (Cieza)
Limnígraf i sensor electromecànic (Cieza)

 

labans següent tornar