Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Introducción

SAIH

INTRODUCCIÓ

El SAIH-Segura, Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la conca hidrogràfica del Segura, està constituït per un conjunt d'infraestructures tecnològiques integrades, integradores i integrables, l'objecte del qual és la captació, transport, tractament, distribució, arxiu i custòdia d'informació hidrològica, hidràulica i complementària de tota la conca, en qualsevol moment i circumstància, normal o adversa, fins i tot a temps real i amb control centralitzat en el Centre de recepció i gestió.

La seua finalitat és la millora del coneixement del comportament del cicle hidrològic i dels fenòmens hidrometeorològics components en l'àmbit territorial de la conca hidrogràfica del riu Segura i competencial de la Confederació.

La dotació del SAIH-Segura a la Confederació permet, juntament amb l'estructura humana existent, augmentar i millorar el suport a la presa de decisions en situacions ordinàries d'explotació dels recursos disponibles i demandes existents i en situacions extraordinàries d'avingudes o sequeres, a fi d'una millora de l'optimització permanent i contínua de l'explotació de les infraestructures i recursos i de la minimització dels efectes catastròfics produïts per les avingudes i sequeres; conseqüentment en la mayoración de l'eficiència de la gestió global de la conca.

Tot això, en un marc sostenible i de connivència amb la naturalesa, l'hàbitat existent i amb el medi natural del seu àmbit competencial.


següent tornar