Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Objetivos

SAIH

OBJETIUS

El Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Conca del Segura té entre altres els següents objectius:

  • Captar i transportar variables meteorològiques, hidrològiques, hidràuliques i complementàries, des dels punts de generació de la informació fins al centre de recepció final, en la CHS, Confederació Hidrogràfica del Segura, a Múrcia capital.
  • Filtrar, detectar, corregir i avaluar la informació hidrològica rebuda.
  • Subministrar informació hídrica als distints usuaris de la CHS, implicats en l'explotació i el control, en qualsevol moment i circumstància normal o adversa, fins i tot a temps real, sobre les variables hidrològiques, hidràuliques i de l'estat de la infraestructura hidràulica significativa.
  • Suport a la presa de decisions en les situacions ordinàries, als usuaris responsables de l'explotació i control mitjançant elseguiment alfanumèric i gràfic de les precipitacions, d'operacions en els embassaments i mitjançant la supervisió de nivells i cabals circulants en llits i canals del posttransvasament, ajudant a l'optimització i a l'eficiència de la gestió global.
  • Crear previsions a curt i mitjà termini sobre disponibilitat de recursos superficials, la qual cosa facilita la millor gestió d'usos i demandes de la conca, com ara reg, abastiment i el compliment amb els cabals mínims ambientals.
  • Suport a la presa de decisions en situacions extraordinàries d'avingudes i sequeres, al Comité Permanent i a les distintes unitats i servicis implicats, mitjançant elseguiment continu de l'evolució dels fenòmens hidrometeorològics adversos, la supervisió contínua i la generació d'informes a fi de minimitzar els seus possibles efectes.
  • Fer previsions a curt termini sobre l'evolució de nivells i cabals en els rius de la conca i generar automàticament alarmes, la qual cosa permetrà mitigar els danys causats per avingudes i inundacions.

abans següent tornar