Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > SAIH > Obra Civil

SAIH

SAIH-Segura-Infraestructura

Obra civil

El Projecte del SAIH - Segura inclou únicament les obres civils necessàries per a l'allotjament de la resta d'instal·lacions tecnològiques components, i per a obtindre seccions de control hidràulic en rius, canals i rambles, on no era possible la utilització de les infraestructures existents. Sense entrar en les grans infraestructures hidràuliques com les preses, assuts, impulsions, etc., per a la consideració i sensorització del qual ha sigut fonamental, l'obra civil executada en el Projecte i que en l'actualitat continua sent objecte del seu manteniment i conservació en l'activitat ordinària, es pot dividir en dos:

  • Obres civils en contacte amb l'aigua, com són les estacions d'aforament i punts de control en llits, canals i rambles, les escales limnimètriques, els pous tranquil·litzadors, etc., i
  • Obra civil sense contacte directe amb l'aigua, com els camins d'accés, les casetes, canalitzacions, arquetes, tancaments, estructures d'elevació per a situar les casetes sobre els nivells de certes avingudes extraordinàries, etc.

Abocador en el riu Segura, aigües avall de Cenajo
Abocador en el riu Segura, aigües avall de Cenajo.

Aforador de gola llarga - Capçalera canal posttransvasament marge esquerre
Aforador de gola llarga - Capçalera canal posttransvasament marge esquerre.

Aforador Parshall - Cua aqüeducte Tajo-Segura
Aforador Parshall - Cua aqüeducte Tajo-Segura.

Les casetes del SAIH Segura són en la majoria prefabricades de plaques de fibrociment ancorades a una solera de formigó. Els avantatges principals d'este tipus d'estructura són:

  • Resistència dels materials emprats contra la temperatura.
  • Economia i rapidesa de muntatge.
  • Comoditat de traslladar a llocs aïllats.
  • Facilitat d'integració en l'entorn.

Caseta prefabricada dotada de panells fotovoltaics
Caseta prefabricada dotada de panells fotovoltaics.
La Venta del Castillo

Caseta prefabricada dotada de comunicació via satèl·lit (V-SAT) Embassament de Fuensanta
Caseta prefabricada dotada de comunicació
via satèl·lit (V-SAT) Embassament de Fuensanta.


abans següent tornar