Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Restauració de rius i Voluntariat > Manual de restauración de riberas

Manual de restauració de riberes

El desenvolupament agrícola i la profunda transformació paisatgística de la conca hidrogràfica del riu Segura, ha suposat una modificació en l'equilibri i les condicions ecològiques naturals dels rius que la componen i el seu entorn. Entre les manifestacions més rellevants d'aquest procés es troba la regressió dels ecosistemes fluvials associats als rius principals i les seues lleres tributàries, situació que ha propiciat la deterioració d'importants superfícies de Domini Públic Hidràulic. La modificació dels paisatges fluvials que estan associats a la identitat cultural de les diferents comarques, la reducció de la diversitat d'espècies vegetals associades als recursos d'aigua, la pèrdua de zones recreatives d'ús tradicional i la modificació dels relleus i les formes naturals dels rius i aiguamolls constitueixen alguns exemples del procés de regressió de les condicions ambientals òptimes de la Conca del riu segura.

Manual Document ZIP (32.1 MB)

Río Madera en Santiago-Pontones (Jaén)
Río Madera en Santiago-Pontones (Jaén)

Directrius per a la realització d'actuacions de restauració ambiental. Fitxes i mapes de les conques

Amb l'objectiu general de recuperar, en la mesura del possible, l'equilibri i les condicions ecològiques dels rius i altres aiguamolls de la Conca del segura, s'estan portant a terme un nombre creixent d'actuacions de restauració ambiental en diferents localitzacions i al llarg del temps. donada la importància creixent d'aquest tipus d'accions i les seues evidents repercussions en la recuperació dels espais naturals associats als rius, es posa de manifest la necessitat d'analitzar de manera integral l'estat general de les lleres i les possibilitats de recuperació que ofereixen depenent de les diferents característiques de cadascun d'ells. Açò fa necessari elaborar un document marc que resumisca les millors tècniques disponibles i els criteris a tenir en compte a l'hora d'escometre actuacions de restauració per a cadascuna de les *subcuencas hidrogràfiques existents. Amb aquest manual es pretenen establir les directrius bàsiques per a l'elaboració i execució de projectes i actuacions de restauració, tractant d'unificar criteris a fi de millorar les actuacions en matèria de restauració de riberes.

Riu Segura

Principals afluents del riu Segura

Afluents secundaris del riu Segura

Rierols i rambles

Annexos

Río Madera en Santiago-Pontones (Jaén)
Río Madera en Santiago-Pontones (Jaén)

Amb la finalitat de facilitar la Participació Pública de tots els ciutadans, administracions i organitzacions interessades, disposa de l'adreça de correu electrònic restauracionderios@chsegura.es i el telèfon 968248808 en el qual podran sol·licitar informació d'aquest Procés.