Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > LIFE+ RIPISILVANATURA > El proyecto > Objetivos

EL PROYECTE

Logo proyecto LIFE  Logo RED NATURA 2000.  Logo proyecto LIFE+ RIPISILVANATURA

Objectius

Recolzar la recuperació del bosc ripario, hàbitats d'Interés Comunitari (I.C.) 92A0 i 92D0, aixina com els seus hàbitats principals associats, en la zona més degradada de dit hàbitat en tot el riu Segura, que és la situada despuix del major embassament de tota la conca, el del Cenajo, el qual genera un impacte considerable en l'últim tram de l'hàbitat 92A0. Es tracta d'una zona de màxima afecció i de progressiva deterioració de l'Hàbitat 92AO, corresponent a la Vega Alta del Segura en Múrcia, en els trams de riu situats en els térmens municipals de Moratalla, Calasparra i Cieza.

Per a conseguir dit objectiu, el proyecte pretén lluitar contra les Espècies Exòtiques Invasores (EEIs), ya que estes han colonisat la caseta original de dit hàbitat. Açò nos porta de ple al problema existent fonamentalment a partir de la Regió de Múrcia, per al riu Segura, de les EEIs, i de cóm la pèrdua d'hàbitat primigeni supon una ventaja per a les espècies oportunistes tant de fauna com de flora, lo que comporta una pèrdua evident de la rica biodiversitat que tradicionalment venia lligada en la ripisilva de Salicáceas i Populus. Aixina que l'estratègia principal és recuperar i conservar la ripisilva, ya que les espècies prioritàries de fauna objecte d'este proyecte troben la seua caseta en estos hàbitats. Establim una série d'objectius concrets el compliment dels quals permetrà l'èxit del proyecte:

  • Crear una Infraestructura Verda entre les dos Reserves Naturals Riparias de la Regió.
  • Regenerar i protegir els Hàbitats d'Interés Comunitaris prioritaris, i d'I.C. lligats al riu en la zona del proyecte.
  • Protecció i Conservació de la fauna prioritària i de protecció especial europea.
  • Eliminació d'Espècies Vegetals Exòtiques Invasores, per mig d'actuacions poc intervencionistes.
  • Retirada de la ictiofauna i aus exòtiques per mig de participació ciutadana i l'administració competent.
  • Prevenció i erradicació d'incendis junt al caixer.
  • Creació d'una Ret de Custòdia del Territori per a la Vega Alta.
  • Dispondre de les Tics com a ferramenta molt versàtil per a la lluita contra les EEIs i la conservació de la biodiversitat.
  • Generar mesures de protecció de les masses de ripisilva existent amenaçada.
  • Publicació d'una Estratègia Integral de gestió i control de EEIs en les riberes de la Regió de Múrcia.


Bosc de ribera