Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > Pla Hidrològic Nacional

Pla hidrològic nacional

El Pla Hidrològic Nacional, aprovat per la Llei 10/2001, de 5 de juliol, fixa els elements bàsics de coordinació dels Plans Hidrològics de conca, la solució per a les possibles alternatives que aquells oferisquen, la previsió i les condicions de les transferències de recursos hidràulics entre àmbits territorials de distints Plans Hidrològics de conca i les modificacions que es prevegen en la planificació de l'ús del recurs i que afecten aprofitaments existents per a abastiment de poblacions i regadius.

Posteriorment va ser modificada pel R.D.Llei 2/2004 de 18 de juny i per la Llei 11/2005 de 22 de juny per la qual es modifica la Llei 10/2001 de 5 de juliol del Pla Hidrològic Nacional.