Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Servicis > Contractació > En licitació (LCSP)

LICITACIONS DE LA CHS

A continuació s'adjunten els expedients en procés de licitació per part de la Confederació Hidrogràfica del Segura.


Buscador de Contratos

(*) Se han detectado problemas en la descarga de la documentación de las licitaciones con algunas versiones del navegador Chrome. En ese caso le recomendamos utilizar como navegador Mozilla Firefox o Internet Explorer.

LICITACIONS DE LA CHS
Data fi de termini Clau d'Obra Títol
22/04/2019 05.0001.19.001 Redacción del Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. Término municipal de Lorca (Murcia)
22/04/2019 05.0001.19.003 Redacción del anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de La Torrecilla. Término municipal de Lorca (Murcia).
10/05/2019 05.0001.19.005 Redacción del Estudio de la conexión de las desaladoras de agua de mar de interés general en la cuenca del Segura
  210.19.017 Proyecto de ejecución del nuevo cruce de la acequia Martínez Parras con la carretera CM 412 en su P.K. 268+350. Término Municipal de Hellín. Provincia de Albacete
  22200.19.002 Servicios de comunicaciones satélite para los sistemas automáticos de información hidrológica SAIH y SAIH Postrasvase de la cuenca del Segura (2019-2020)
  22706.19.017 Trabajos técnicos previos de contenido topográfico, cartográfico, delineación u otras funciones de contenido puramente material necesario para la revisión de perímetros de riego de aprovechamientos, detección de superficies sin derecho inscrito o concesión administrativa.

El PERFIL DEL CONTRATANTE del Organismo es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Els Plecs de Bases, Projectes i Plecs de Clàusules Administratives que apareixen en aquesta pàgina, estan destinades al seu ús com instrument exclusivament informatiu i per tant manquen de validesa jurídica.

Els originals d'aquests documents es troben a la disposició dels interessats en el lloc indicat en el BOE corresponent.

Els resultats de la qualificació administrativa de la documentació presentada pels licitadors, així com l'obertura de les ofertes econòmiques i l'adjudicació del contracte, es publicaran en aquesta pàgina, servint aquesta com TAULER D'ANUNCIS DE L'ORGANISME.

Horari d'atenció al públic:
De 12:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon: 968 358890 (Ext.: 1068 y 1073)
Fax 1: 968 358896
Fax 2: 968 211845
Email: contratacion@chsegura.es