Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > FederCHSegura > Els fons europeus en la Confederació Hidrogràfica del Segura

FEDER

Logo FEDERChsegura. Espacio de comunicación

Logo FEDER-EUROPA. Una manera de hacer Europa

 

Fons europeus en la CHSegura

La Confederació Hidrogràfica del Segura ve col·laborant en el desenvolupament de la política de cohesió europea relacionada amb el Medi ambient des de l'establiment del Fons de Cohesió, en 1994; i amb major intensitat, a partir de l'any 2001, quan se li va confiar la gestió i execució d'una important assignació de fons estructurals procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (*FEDER); per a les quals ha vingut desenvolupant les funcions d'organisme gestor i executor de fons estructurals procedents del FEDER.

La UE va aportar aquests fons per a finançar actuacions de protecció i millora de la qualitat del medi ambient, escurçant les diferències entre les regions més pobres i més riques de la Unión. Això va suposar un fort estímul a les administracions públiques perquè realitzaren este tipus d'inversions (que han sigut finançades pel FEDER fins en un 80%) i, reforçant, d'esta manera, les sinergies entre protecció de medi ambient i creixement sostenible.Rambla del Port

Impacte de la política de cohesió en la CHSegura

L'aplicació d'aquests fons estructurals en el cas particular de la CHSegura s'ha traduït pressupostàriament en un notable increment de la capacitat d'inversió d'aquest organisme. L'aportació del FEDER entre els anys 2001 i 2015 (incloent els dos períodes de programació 2000-2006 i 2007-2013) ha superat els 70,71 M€, estimulant una inversió pública total que s'estima en 103,86 M€. Això ha suposat, en termes pressupostaris, una mica més d'un terç de les inversions reals contemplades en els pressupostos de l'organisme entre 2001 i 2013. Tot l'anterior reflecteix l'important esforç financer i administratiu desenvolupat per aquest centre gestor per a aprofitar l'oportunitat que ofereixen aquests recursos financers en la recuperació, millora i preservació del capital mediambiental de la Conca del Segura, en greu estat de deterioració.

Fases de la gestió FEDER
 Inversió PúblicaFinançament del FEDER 
   2000-2006     58.456.677,26 € 39.109.388,68 €   67%
   2007-2013     40.792.827,61 € 31.605.281,89 €   77%
    99.249.504,86 € 70.714.670,57 €  

Addicionalment també deuen considerar-se aquelles obres cofinançades amb el FEDER i amb Fons de Cohesió que ha executat aquest organisme però gestionades des de la Direcció general de l'Aigua.

En aquest sentit, és necessari posar en relleu el valor afegit que ha suposat la incorporació del model de gestió de les polítiques comunitàries, millorant els sistemes i procediments de gestió i seguiment; i assolint incrementar l'eficàcia, eficiència i transparència en l'ús dels recursos públics.Fotografía aérea de la Contraparada (Murcia)

Política de cohesió en Espanya

Des de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea en 1986, vam iniciar el camí cap a la convergència entre les regions europees, gràcies en major mesura als resultats de l'estratègia de cohesió econòmica, social i territorial. La Unió Europea desenvolupa la major part de les seues polítiques a través de transferències finalistes als Estats membres, procedents dels diferents Instruments i Fons Comunitaris.

Els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió integren el principal instrument de la política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea, i constitueixen una de les principals fonts de transferències de la Unió Europea als seus Estats membres. Les actuacions desenvolupades amb aquests instruments són cofinançades conjuntament entre les administracions públiques d'aquests estats i la Unió Europea.

Espanya ha estat des de 1988 el principal receptor d'ajudes estructurals comunitàries en termes absoluts. Han suposat el 0,7% del PIB en el període 89-93, el 1,5% del PIB en el període 94-99 i el 1,3% en el període 2000-2006.