Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > FederCHSegura > Gestió FEDER

FEDER

Logo FEDERChsegura. Espacio de comunicación

Logo FEDER-EUROPA. Una manera de hacer Europa

 

Gestió FEDER

La Secretaria General de la CHSegura és la Unitat responsable del seguiment, verificació i la gestió econòmica i administrativa dels Fons Europeus.

Les ajudes assignades a la CHS per a cofinançar inversions elegibles es materialitzaran una vegada la CHS execute la despesa i sol·licite el reemborsament corresponent, seguint el procediment establit per l'Autoritat de Gestió dels Programes Operatius.

La despesa executada i abonat es declara a la Comissió Europea periòdicament a través de certificacions de despesa i sol·licituds de reemborsament. Només podrà sol·licitar-se el reemborsament de la despesa executada que haja estat efectivament pagat.

Els pagaments de les certificacions d'obra seran responsabilitat del servei de Pressupostos i Comptabilitat de Secretaria General, així com la seua comptabilització. Una vegada realitzats els pagaments, remetrà al Servei Responsable de Fons Europeus, tota la informació relativa als pagaments de tots aquells projectes que siguen cofinanciables pel FEDER, així com qualsevol informació econòmic-financera de projectes cofinanciables que aquest Servei considere necessari, per a la correcta execució de les certificacions i obtenció de les tornades.