Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Embassaments > Algeciras

Embassaments

Embassament de la Rambla de Algeciras

Antecedents.

Amb data 20 de novembre de 1974 va ser redactat per l'Enginyer D. José Bautista Martín el Plec de Bases per a la contractació i redacció del "Pla General de Defensa contra avingudes de la Conca del Segura", que va ser aprovat el 9 de desembre de 1974.

 

Foto Vista del espaldón aguas abajo de la presa
Vista de l'espigó aigües avall de la presa.

Una de les obres incloses en l’esmentat Pla General era la Presa de La Rambla de Algeciras, l'objectiu de la qual seria la laminació de les riuades provinents de la conca d'esta rambla (vessant Est de la Sierra de Espuña).

La conveniència de la construcció d'este embassament també havia sigut recomanada amb anterioritat en l'Avantprojecte General de les Obres Principals de Conducció i Regulació en el Sud-est dels recursos hidràulics de l'aprofitament conjunt Tajo-Segura 1a Fase, que va ser aprovat definitivament amb data 9 d'agost de 1971. S’hi justificava la necessitat de construir un embassament regulador del Canal Principal del Marge Dret ubicat a la rambla d'Algeciras. La previsió d'este embassament va permetre reduir la capacitat del canal a només 10 m³/seg i l'elevació de l'Assut d'Ojós a la potència ajustada a este cabal, la qual cosa va suposar una economia d'un 40% aproximadament en totes les instal·lacions.
 

Vista del desagüe de fondo. Válvulas Howell-Bunger
Vista del desaiguament de fons. Vàlvules Howell-Bunger

Així, tant l'emplaçament estratègic d'este embassament, que domina la Zona Regable de la Vall del Guadalentín, com la situació de la tancada en la cota més adequada per a omplir-lo amb la mínima elevació, i la seua capacitat suficient per a complementar durant l'estiu les necessitats d'aigua de la superfície regable, el convertixen en peça clau al conjunt dels regs del Canal Principal del Marge Dret.

Domplint les ordres rebudes de la Superioritat es redacta el PROJECTE DE LA PRESA DE LA RAMBLA D'ALGECIRAS. T.M. D'ALHAMA DE MÚRCIA (MÚRCIA) , la finalitat principal del qual és la defensa enfront de les riuades de les zones d'aigües avall; s’aconseguix per laminació la reducció i retard cronològic dels cabals punta d'avingudes, i complementàriament tindrà la funció d'emmagatzemament i regulació dels cabals transportats pel Canal de Marge Dret.

El dit projecte va ser aprovat tècnicament i definitivament per O.M. de 9 de setembre de 1990. Les obres van ser adjudicades mitjançant concurs per O.M. de 19 d'abril de 1991, i les obres van començar el 22 de juny de 1991.

A l'abril de 1993 es va redactar el PROJECTE DE MODIFICACIÓ Nº1 de les obres de referència. Va ser aprovat tècnicament i definitivament per la Direcció General d'Obres Hidràuliques l'11 de febrer de 1994.

EL PROJECTE DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES Nº1 de les obres de referència va ser aprovat tècnicament i definitivament per la Direcció General d'Obres Hidràuliques l'11 de febrer de 1994.
 

Foto vista del espaldón aguas abajo de la presa
Vista de l'espigó aigües avall de la presa.

A l'octubre de 1994 es va redactar el PROJECTE DE MODIFICACIÓ Nº2 de les obres de referència, i es va aprovar tècnicament i definitivament el 16 de febrer de 1995.

EL PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES NÚM.2 DEL PROJECTE DE LA RAMBLA D'ALGECIRAS T.M. D'ALHAMA DE MÚRCIA (MÚRCIA) va ser aprovat tècnicament i definitivament per la Direcció General d'Obres Hidràuliques el 26 de desembre de 1995.
 

Foto vista del espaldón aguas arriba de la presa y del embalse
Vista de l'espigó aigües amunt de la presa i de l'embassament
 

Les obres es van iniciar el 22 de juny de 1991 i es van finalitzar l'1 de desembre de 1995.

La tipologia de la presa de La Rambla de Algeciras és de materials solts amb secció heterogènia de terres: nucli central de margues i espigons de conglomerats poligènics. Presenta un sobreeixidor de llavi fix amb dos llindars juntament amb l'estrep dret de la presa, amb bol amortidor i un desaiguament de fons compost per dos conduccions amb una embocadura comuna allotjats en la galeria de desaiguaments de fons (antiga galeria de desviació del riu).

 

Foto vista del espaldón de aguas abajo de la presa
Vista de l'espigó d'aigües avall de la presa
 

La presa té una altura màxima sobre fonaments de 80,00 m, amb 75,00 m d'altura sobre el fons del llit.

Longitud de coronació de la presa des del sobreeixidor fins a l'estrep del marge esquerre és de 636 m, en els quals no es comptabilitzen els 70 m de la coronació del dic lateral que tanca el barranc que arriba a l'embassament pel marge dret. La coronació té un ample total de 14 m.

Detalle sección tipo de la presa

Secció tipus de la presa

 

 

abans següent tornar