Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Posttransvasament Tajo-Segura

Posttransvasament Tajo-Segura

Assut d'Ojós

Està situat en l'estret del Solvente, aigües avall de l'assut del Salt Hidroelèctric del mateix nom, en el limite dels termes municipals d'Ojós i Blanca.

Assut Principal Derivació
Assut Principal Derivació

Està constituït per una presa abocador, de gravetat i planta poligonal, recolzada sobre materials arrossegats, amb una doble pantalla de puntals de formigó armat tangents entre sí, amb 3 m. de separació entre ambdues files, i es va injectar l’esmentada zona per a assegurar l'estanquidat de la pantalla.

La longitud màxima dels puntals és de 17 m., i arriben fins a la calcària existent davall els materials arrossegats.

 

PRESA D'ASSUT D'OJÓS
Terme Municipal: Blanca (Múrcia).
Riu: Segura
Altura: 19,50 m
Longitud de coronació: 53 m
Tipus (de gravetat): Gravetat
Planta: (recta corba): Poligonal tres costats
Cota de fonamentació: 123,00 msnm
Cota de coronació: 140,667 msnm
Cota d'embassament màxim: 138,55 msnm
Cota d'abocadors: 132,55 msnm
Cota màxima extraordinària: 139,82 msnm
Nombre de vans del sobreeixidor 3
Longitud de vans del sobreeixidor 9 m
Comportes nombre: 3
Comportes tipus: (vagó) (sector): Rectangulars
Comportes superfície: 3 x 54 m²
Comportes capacitat d'evacuació: 766,68 m³/s.
Desaiguaments de fons 4
Tipus de desaiguaments de fons: Comporta vagó
Capacitat de desaiguaments de fons: 160 m³/s.
Capacitat màxima total d'evacuació de riuada: 1139,50 m³/s
Superfície de la conca vessant: 9856 km².
Precipitació mitjana anual: 358,18 l/m²
Volum de l'embassament: 2,8 hm³.
Superfície inundada: 0,85 km²
Obra civil
Volum d'excavació: 17954 m³.
Volum de formigó: 19511 m³. 

Els tres vans de l'abocador tenen una capacitat de desaiguament de 750 m³/seg., amb el corresponent bol amortidor protegit aigües avall per escullera.

Estos vans estan tancats per tres comportes iguals, tipus vagó, de 9 m. d'amplària i 6 m. d'altura.

La longitud de coronació és de 53 m. i l'altura sobre fonamentes és de 17 m. La capacitat és d'1,6 Hm³.

Detalle Planta Azud
Planta Assut
(es pot ampliar polsant en imatge)

anterior següent tornar