Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Infraestructures > Posttransvasament Tajo-Segura > Legislación

Legislació relacionada con el trasvase Tajo-Segura (postrastravase)

Filtre de recercacalendario calendario
Anar a la primera pàgina Anar a la pàgina anterior 1 a 8 de 8 Anar a la pàgina següent Anar a l'última pàgina

Veure tarifes.

Perímetres zones transvasament Tajo-Segura

Vegues Alta i Mitjana

ZONA-1a
Ordre de 18/02/1981, BOE 10/3/1981 PCO
Reial Decret 2405/1980 de 26 de setembre sobre l'àmbit d'aplicació dels Decrets 673/1973 de 15 de març i 1111/1975 de 10 d'abril ---
Decret 1111/75 de 10 d'abril, BOE 22/5/1975, modificat pel Decret 2405/80, BOE 8/11/1980 PGT
Ordre del 18 de maig de 1974 per la qual s'aprova el Pla d'obres i millores territorials de la comarca de les Vegues Alta i Mitjana del Segura (Múrcia) ---
Decret 673/1973 de 15 de març pel qual es guarden actuacions de reforma i desenvolupament agrari ---
ZONA-2a
Reial Decret 2405/1980 de 26 de setembre sobre l'àmbit d'aplicació dels Decrets 673/1973 de 15 de març i 1111/1975 de 10 d'abril ---
Ordre de 26/12/1977, BOE 11/2/1978, sobre les Vegues Alta i Mitjana del Segura PCO
Ordre de 26/12/1977, BOE 11/2/1978, sobre la zona regable de regs de Llevant (marge dret del riu Segura) PCO
Decret 1111/75 de 10 d'abril, BOE 22/5/1975, modificat pel Decret 2405/80, BOE 8/11/1980 PGT
Ordre del 18 de maig de 1974 per la qual s'aprova el Pla d'obres i millores territorials de la comarca de les Vegues Alta i Mitjana del Segura (Múrcia) ---
Decret 673/1973 de 15 de març pel qual es guarden actuacions de reforma i desenvolupament agrari ---
ZONA-3a
Ordre de 18/2/1981, BOE 10/3/1981 PCO
Reial Decret 2405/1980 de 26 de setembre sobre l'àmbit d'aplicació dels Decrets 673/1973 de 15 de març i 1111/1975 de 10 d'abril ---
Decret 1111/75 de 10 d'abril, BOE 22/5/1975, modificat pel Decret 2405/80, BOE 8/11/1980 PGT
Ordre del 18 de maig de 1974 per la qual s'aprova el Pla d'obres i millores territorials de la comarca de les Vegues Alta i Mitjana del Segura (Múrcia) ---
Decret 673/1973 de 15 de març pel qual es guarden actuacions de reforma i desenvolupament agrari ---
ZONA-4a
Ordre de 23/3/1983, BOE 29/3/1983 PCO
Reial Decret 2405/1980 de 26 de setembre sobre l'àmbit d'aplicació dels Decrets 673/1973 de 15 de març i 1111/1975 de 10 d'abril ---
Ordre de 20/2/79, BOE 15/3/1979 PCO
Decret 1111/75 de 10 d'abril, BOE 22/5/1975, modificat pel Decret 2405/80, BOE 8/11/1980 PGT
Ordre del 18 de maig de 1974 per la qual s'aprova el Pla d'obres i millores territorials de la comarca de les Vegues Alta i Mitjana del Segura (Múrcia) ---
Decret 673/1973 de 15 de març pel qual es guarden actuacions de reforma i desenvolupament agrari ---
ZONA-5a
Ordre de 26/8/1983, BOE 16/9/1983, obres complementàries (primera fase) PCO
Ordre de 23/3/83, BOE 29/3/1983 PCO
Reial Decret 2405/1980 de 26 de setembre sobre l'àmbit d'aplicació dels Decrets 673/1973 de 15 de març i 1111/1975 de 10 d'abril ---
Decret 1111/75 de 10 d'abril, BOE 22/5/1975, modificat pel Decret 2405/80, BOE 8/11/1980 PGT
Ordre del 18 de maig de 1974 per la qual s'aprova el Pla d'obres i millores territorials de la comarca de les Vegues Alta i Mitjana del Segura (Múrcia) ---
Decret 673/1973 de 15 de març pel qual es guarden actuacions de reforma i desenvolupament agrari ---

Mula i la seua comarca

Ordre de 26/12/1977, BOE 11/2/1978 PCO
Ordre de 26/12/77, BOE d'11/2/1978, sobre la zona de Yéchar PCO
Decret 1110/75 de 10 d'abril, BOE de 22/05/1975, sobre la zona de Yéchar PGT
Decret 729/74 de 7 de març, BOE de 19/03/1974, sobre la zona de Yéchar IN
Decret 675/73 de 15 de març, BOE de 10/04/1973, sobre la zona de Mula IN

Lorca i vall del Guadalentín

Ordre de 18/2/93 sobre el Pla coordinat d'obres dels sectors III i IV de la zona regable de Lorca i la vall del Guadalentín PCO
Ordre d'11/9/89 sobre modif. de sectors VII i VIII PCO
Ordre de 22/7/82, BOE 30/7/1982, sobre els sectors I i V a VIII PCO
Decret 1533/75 de 5 de juny, BOE d'11/07/1975 PGT
Decret 674/73 de 15 de març, BOE de 10/04/1973 ---

Comarca meridional d'Alacant

Regs de Llevant M.E.
Ordre de 15/07/1988 per la qual s'aprova la primera part del Pla d'obres i millores territorials de la zona de regs de Llevant, marge esquerre del Segura ---
Ordre de 14/11/83 per la qual s'amplia el termini per a l'aprovació de projectes d'obres incloses en plans ja aprovats en la zona meridional d'Alacant ---
Ordre d'11/12/1981, BOE 15/1/1982, per la qual s'aprova la segona part del Pla d'obres i millores territorials ---
Ordre de 26/12/77, BOE d'11/2/1978 i 1/3/1978, sobre el Pla coordinat d'obres de regs de Llevant marge esquerre PCO
Decret 672/73 de 15 de març, BOE de 10/04/1973 IN
Regs de Llevant M.D.
Ordre de 26/12/1977, BOE d'11/2/1978 PCO
Reial Decret 1278/75 de 10 d'abril, BOE de 12/06/1975 PGT
Decret 1278/1975 de 10 d'abril PGT
Decret 672/73 de 15 de març, BOE de 10/04/1973 IN
Saladars d'Alacant
Decret 672/73 de 15 de març, BOE de 10/4/1973 IN
Zona de La Pedrera
Decret 672/73 de 15 de març, BOE de 10/04/1973 IN

Camp de Cartagena

Ordre de 20/07/82 per la qual s'aprova el Pla d'obres complementàries de les zones regables del Camp de Cartagena ---
Ordre de 10/12/80 per la qual es destinen les terres adquirides per l'IRYDA en la zona regable del Camp de Cartagena ---
Ordre de 19/11/75, BOE d'11/12/1975, rectificada en el BOE 24/12/1975 PCO
Decret 3472/1974 de 21 de novembre, complementari del 1631/1974 de 24 de maig PGT
Decret 1631/74 de 24 de maig, BOE 14/6/1974, complementat pel Decret 3472/74 de 24 de novembre, BOE 28/12/1974 PGT
Decret 693/1972 de 9 de març, BOE de 29/03/1972 IN

IN: Declaració d'interés nacional - PGT: Plans generals de transformació - PCO: Plans coordinats - "---":Res

tornar