Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Control i anàlisi > Qualitat en aigües superficials > Acceso a los datos

XARXES DE CONTROL DE LES MASSES D'AIGUA SUPERFICIALS

En aquesta pàgina podrà consultar les dades físic-químics en cadascuna de les estacions de mesura (estem treballant per a poder mostrar les dades biològiques i hidromorfológicos).

1. Seleccionar filtre previ
2. Seleccionar el punt de control

3. Seleccionar el tipus de grups de paràmetres


4. Seleccionar rang de dates
Un fitxer CSV és un fitxer en format text per a representar dades en forma de taula, en la que les colunmas se separen per comes i les files per salts de línia, podent-se obrir fàcilment amb ferramentes ofimàtiques com Microsoft Excel.

Extensió inicial X: 478824 / Y: 4108181 ETRS89 Fus 30 N  
cargando
cargando