Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Resum de dades bàsiques > Masas de agua superficiales

MASSES D'AIGUA SUPERFICIALS

D'acort en la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la que s'establix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, en avant Directiva Marque de l'Aigua (DMA), les masses d'aigua superficial de la demarcació hidrogràfica del Segura es classifiquen en:

 

Estes masses poden classificar-se com a naturals, artificials o molt modificades segons el seu grau d'alteració hidromorfológica. L'identificació i delimitació de les masses d'aigua superficials es realisa segons els criteris definits en la IPH, basats en el “Document Guia nº 2: Identificació de Masses d'Aigua”, de l'Estratègia Comuna d'Implantació de la DMA.

 

Segura river

Identificació de Masses d'Aigua
  CategoriaNum. Masses
SUPERFICIALSCONTINENTALS Riu natural 69
Riu HMWB-encauzamiento 6
Riu HMWB-infraestructures laminación sense regulació de recursos 2
Riu HMWB - embassament en regulació de recursos 13
AW 3
Llac natural 1
Llac HMWB 2
TOTAL SUPERFICIALS CONTINENTALS 96
TRANSICIÓ Llac Transició HMWB 1
TOTAL SUPERFICIALS TRANSICIÓ 1
COSTERAS Costeres naturals 14
Costeres HMWB 3
TOTAL SUPERFICIALS COSTERES 17
TOTAL SUPERFICIALS 114

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

Per a ampliar informació sobre estes masses d'aigua de la demarcació hidrogràfica del Segura, pot consultar l'Anex 12. Caracterisació de les masses d'aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Segura Documento ZIP (18 MB), del Pla Hidrològic de la Conca del Segura.

Pueden descargar las láminas de las diferentes masas de agua de la demarcación en el siguiente enlace:

 


Mapa de categories de masses d'aigua superficials continentals en la demarcació

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

 


Masses d'aigua de la categoria costeres naturals en la DHS segons tipo

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

 

Sobre la calitat de les aigües superficials de la demarcació, la Confederació Hidrogràfica del Segura dispon d'una ret de seguiment i control actualisat de dites aigües, aixina com un Sistema Automàtic d'Informació de Calitat de les Aigües (SAICA). Per a més informació, pot consultar els enllaços següents: