Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Informació > Resum de dades bàsiques > Masas de agua superficiales > Aguas continentales artificiales (AW)

AIGÜES CONTINENTALS ARTIFICIALS

Segons lo establit en el pla hidrològic de conca, en la demarcació del Segura s'han identificat 3 masses d'aigua superficials continentals de la categoria llac artificial (AW) per correspondre's a embassaments regulació que almagasenen recursos procedents de l'ATS i que s'ubiquen sobre caixers fluvials no significatius.

La classificació de tipos de masses d'aigua artificials presents en la DHS és:

Tipos de masses AW presents en la DHS
TipoDenominació tipoCaracterístiques
E-T10 Monomíctico, calcinós de zones no humides, pertanyents a rius de capçalera i trams alts Monomíctico
Alcalinitat > 1meq/l
Índex d'Humitat < 0,75
Altitut < 800 m
Àrea de Conca < 1.000 km²

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021

Les masses d'aigua superficials AW en la demarcació són:

Masses d'aigua superficials AW
Cód. MassaNomeneTipoSuperfície (ha)
ES0703190001 Embassament de Crevillent E-T10 87,44
ES0703190002 Embassament de la Pedrera E-T10 1.272,55
ES0703190003 Rambla d'Algecires E-T10 228,59

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021


Masses d'aigua superficials de la categoria llac HMWB i llac de transició HMWB per extracció de productes naturals en la DHS


Massa d'aigua superficials AW en la DHS segons tipo.

Font: Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021