Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Sobre la CHS > L'organisme > Estructura i funcions > Estructura y organización > Órganos de Gobierno, Administración y Cooperación > Otras atribuciones

Òrgans de Govern, Administració i Cooperació

Òrgans de Govern | Òrgans de Planificació | Òrgans de Gestió | Òrgans de Cooperació

El Reial Decret Legislatiu 1/2001 pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües i les seues modificacions posteriors regulen els següents Òrgans de Govern, Administració i Cooperació.

Òrgans de Govern:

  • El president de l'Organisme
  • La Junta de Govern

Òrgans de Planificació:

  • El Consell de l'Aigua

Òrgans de Gestió:

  • L'Assemblea d'Usuaris
  • Les Juntes d'Explotació
  • Les Juntes d'Obres
  • La Comissió de Desembassament

Òrgans de Cooperació:

  • El Comitè d'Autoritats Competents

El Reial Decret 925/1989 , de 21 de juliol, que constituïx l'Organisme de conca Confederació Hidrogràfica del Segura, completa el text legal citat, determinant el nombre i procedència dels membres de la Junta de Govern i del Consell de l'Aigua.

Tornar