Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > dma > masasdeagua

Masses d'aigua subterrània

Aigües subterrànies són totes les aigües que es troben davall la superfície del sòl en la zona de saturació i en contacte directe amb el sòl o el subsòl.

Per a la definició de les masses d'aigua subterrànies s'ha partit de les unitats hidrogeològiques definides en el Pla hidrològic de la conca del Segura.Masses d'aigua subterrànies
Masses d'aigua subterrànies

??? Error leyendo recurso desde la ruta "/chs/planificacionydma/dma/piedepagina.html". ???

Tornar