Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

 Estàs en :: Inicio > Planificació > dma > masasdeagua

Masses d'aigua superficial

Es consideren aigües superficials les aigües continentals, excepte les aigües subterrànies; les aigües de transició i les aigües costaneres, i, en el que es referix a l'estat químic, també les aigües territorials.

En funció dels criteris establerts per la DMA Directiva Marc de l'Aigua, s'han definit les masses d'aigua superficial de la Demarcació Hidrogràfica del Segura i s'han classificat en les categories de rius, llacs, aigües de transició i costaneres, masses d'aigua molt modificada i masses d'aigua artificials. S'inclou a continuació informació bàsica sobre aquestes masses d'aigua superficial.Masses d'aigua superficial
Masses d'aigua superficial

??? Error leyendo recurso desde la ruta "/chs/planificacionydma/dma/piedepagina.html". ???

Tornar