Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Estàs en :: Inicio > Planificació > Cicle de Planificació 2015-2021 > Aportaciones a los Documentos Iniciales

APORTACIONS Als DOCUMENTS INICIALS

D'acort en la disposició adicional duodècima del text refòs de la Llei d'Aigües, la Direcció general de l'Aigua del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mig ambient en el BOE de 24 de maig de 2013, publica l'anunci de l'apertura del periodo de consulta pública dels documents "Programa, Calendari, Estudi General sobre la Demarcació i Fòrmules de Consulta", en que es dona inici al procés de planificació hidrològica 2015-2021 en les demarcació hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i en la part espanyola de les demarcació hidrogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre

A tals efectes, els citats documents s'han trobat en fase de consulta fins al dia 25 de novembre de 2013.

Durant este periodo les aportacions presentades per les parts interessades han segut les següents: