Logo de la Confederación Hidrográfica del Segura, anar a la pàgina principal

Avís Legal

La Confederació Hidrogràfica del Segura (d'ara en avant, CHS) es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del lloc web, de forma unilateral, per la qual cosa no garantix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del servidor, i exclou tota responsabilitat pels danys i perjuís causats per les interrupcions o fallades en l'accés.

La informació que oferix la pàgina web és de caràcter general i no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets, sense que en cap cas puga derivar-se d'ella cap efecte jurídic vinculant. Les dades contingudes en la pàgina web s'oferixen únicament a títol informatiu i no tenen caràcter oficial. Únicament es consideren autèntics els textos legals publicats en les edicions impreses dels Butlletins o Diaris Oficials respectius.

La informació i continguts d'esta web no podràn ser allegats en processos contradictoris amb l'Administració Pública.

La CHS no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contindre el lloc web, ni de l'exactitud o actualitat de la informació continguda en ell, ni de la defraudació de les expectatives generades que pogueren produir-se en algun moment per les dades i documents ací facilitats.

La CHS exclou tota responsabilitat per qualsevol dany o perjuí en el programari o maquinari de l'usuari que poguera derivar-se de l'accés a este lloc o de l'ús, transmissió, difusió o emmagatzemament de la informació o aplicacions ací contingudes.

Els hiperenllaços continguts en el lloc web de CHS poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals CHS no exercix cap control, per la qual cosa no assumix cap responsabilitat pel contingut, informacions o servicis que pogueren aparéixer en els dits llocs.

L'Usuari s'obliga a accedir al lloc web i a usar els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de les utilitats i/o servicis oferits a través del lloc web de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment, així com amb la bona fe, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'orde públic.

L'usuari no podrà usar el present lloc web amb cap finalitat o propòsit que siga il•legal o estiga prohibit, quedant prohibida qualsevol actuació en perjuí de la CHS o de tercers.

Especialment l'usuari no podrà accedir al Lloc Web de manera que danye, deteriore, inutilitze o sobrecarregue els servicis i/o informació oferida, no podrà interferir l'ús dels dits servicis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, servicis, sistemes informàtics del lloc web o a xarxes connectades al lloc web sense autorització quan la mateixa siga preceptiva per a l'accés, ni per mitjà d'actes d'intrusió (hacking) o per qualsevol altre mitjà no autoritzat.

Els menors d'edat han d'obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, per a fer ús dels servicis oferits. La responsabilitat en la determinació dels continguts i servicis a què accedixen els menors d'edat correspon a les persones al càrrec de les quals es troben. Com que a través d'Internet és possible accedir a continguts que poden ser inapropiats per a menors, s'informa els usuaris de l'existència de programes informàtics que permeten limitar o controlar els continguts als que poden accedir els menors.

La present pàgina web no oferix assessorament professional o jurídic. Per a consultes d'este tipus, dirigisca's sempre a un professional degudament qualificat.

Llevat que s'indique el contrari, la CHS permet qualsevol tipus d'ús privat o comercial dels continguts publicats en el seu portal web http://www.chsegura.es (imatges, text, dades, gràfics i altra informació), així com de les possibles obres derivades, sempre que se cite el seu origen ("Confederació Hidrogràfica del Segura"). En els casos que la CHS advertisca sobre l'exigència d'una autorització prèvia i per escrit per a l'ús de la informació, aquest advertiment cancel·larà l'autorització genèrica abans citada. Els continguts del lloc web de la Confederación Hidrografica del Segura es publiquen baix llicencia Creative Commons 3.0 – Reconeixement; al reutilitzar o distribuir continguts, ha de deixar bé clars els termes de la llicència. Per a més informació sobre la llicència, visite la pàgina Licencia 'Creative Commons' 3.0 Licencia 'Creative Commons' 3.0.